Een beetje vreemd wel hoor de Trager Approach® Mentastics®. Het is ook vrij nieuw in Nederland en een geheel  nieuwe manier/methode naar "Bewust (door) bewegen". Het is ook niet uit te leggen niet op schrift, niet door te vertellen,

zelfs via film ..... een van onze instructors Roger Tolle uit Virginia - Amerika weet het in dit filmpje (hier links) toch wel heel leuk en pakkend samen te vatten.  Een beetje Amerikaans wel, maar kijk er door heen en zie en hoor zijn boodschap over:

o Ons neurologisch stelsel
o Zwaartekracht
o Reflexen
o Dagelijkse dingen