Missie : Met aandacht samen op zoek
naar hoe jijzelf jouw leven beter, makkelijker en plezieriger kunt maken.


Visie : Ik ben ervan overtuigd dat alles wat we nodig hebben al in ons zit. In ons DNA, in onze cellen, in onze ziel zit een van generatie op generatie overgedragen oeroude (ATiA) intelligentie/kennis.

Wij bestaan uit het lichamelijke, mentale en geestelijke. Een goede samenhang in deze drie zorgt voor een goed leven. indien er in één van de elementen iets verandert dan zal dit invoeld hebben op de andere twee. Aandacht voor wie we werkelijk zijn verandert ons in positieve zin en zal ons leven beter maken.

Rust, aandacht en creativiteit zijn essentieel in mijn leven.